Loyalty: Algemene voorwaarden

Overzicht

 

Het Self Lovers beloningsprogramma (het “Programma”) is een beloningsprogramma voor loyaliteit aangeboden door Herself BVBA. (het “Bedrijf”, “ons”, “we” of “wij”) aan bepaalde klanten van het Bedrijf. Het Programma is toegankelijk via www.naturalself.eu (de “Website van het Programma”) en alle andere gerelateerde sites en applicaties waarnaar wordt verwezen op de Website van het Programma waaronder zonder beperking “nader te bepalen” (de “Uitlegpagina”). Het Programma staat de personen die de stappen tot lidmaatschap via inschrijving voltooid hebben (een “Lid van het Programma” of “Lid”) in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, toe om punten te verzamelen bij de aankoop van producten die nu en dan door het Bedrijf geïdentificeerd worden (“In Aanmerking Komende Aankopen”), en om deze punten achteraf in te lossen voor beloningen, voordelen en/of kortingen die van tijd tot tijd door het Bedrijf aangeboden worden. Leden verwerven geen gevestigd recht of aanspraak op de voortdurende beschikbaarheid van een bepaald belonings-, voordeel- of verlossingsniveau.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden hierin uitgezet (de “Algemene Voorwaarden”, en samen met alle andere bepalingen uitgezet op de Website van het Programma, de Uitlegpagina en alle andere bepalingen toegankelijk via elk van de voorgaande bronnen, samen de “Programma Voorwaarden” genoemd) bepalen het Programma. Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken de Programma Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beperken, opschorten, wijzigen, uitbreiden of anderszins aanpassen. Als de Programma Voorwaarden bijgewerkt zijn, zal het Bedrijf de nieuwe Programma Voorwaarden op de Programma Website zetten en de datum noteren waarop ze de laatste keer bijgewerkt zijn, en geen enkele aanpassing zal effectief worden tot zo’n aanpassing ten minste tien (10) dagen gepubliceerd is. We moedigen Leden aan om de Programma Voorwaarden te herbekijken elke keer wanneer ze  het Programma gebruiken.

Aanvaarding

Door het Programma te gebruiken of ervoor in te schrijven, accepteert u en stemt u ermee in om gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden.

Lidmaatschap na inschrijving

Het Lidmaatschap is gratis en een initiële aankoop is niet verplicht om Lid te worden. Om een geldig Lid te zijn, moet u het inschrijvingsprocess voltooien door volledige en accurate informatie te voorzien en aan te duiden dat u de Programma Voorwaarden aanvaardt. Na de voltooiing, zal u een lidnummer voor beloningen (“Lidnummer”) krijgen.

Wachtwoorden en beveiliging

Om u in te schrijven voor het Programma, zal u een Account bij ons moeten registreren en aanmaken en een of meerdere namen, e-mailadressen, login gebruikersnamen en wachtwoorden (same, “ID”) moeten voorzien. U bent verantwoordelijk voor het in stand houden van de vertrouwelijkheid van uw ID. U bent ermee akkoord om niet het ID van een derde partij te gebruiken of uw ID aan een derde partij te onthullen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die gebeuren met uw Account. Als u een vermoeden hebt van onbevoegd gebruik van uw Account, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen. U bent ermee akkoord om ons op elk moment te voorzien van de juiste en complete informatie over uw Account en ons te informeren over alle veranderingen aan de informatie die u voorzien hebt. Er is slechts één Self Lovers beloningsaccount (“Account”) per persoon toegestaan.

Schorsingsrechten: capaciteit

Als het Bedrijf bepaalt dat een Lid van het Programma een van de privileges van het Programma misbruikt heeft, een van de Programma Voorwaarden niet naleeft, of een onjuiste voorstelling van het Bedrijf geeft, mag het Bedrijf naar eigen goeddunken acties ondernemen zoals het nodig acht, waaronder zonder beperking, het opschorten van de Programma privileges van zo’n Lid het intrekken van één of alle punten op het Account van zo’n such Programma Lid, en/of het intrekken van het lidmaatschap tot het Programma van het Programma Lid, in elk geval, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan het Lid en zonder aansprakelijkheid van het Bedrijf. Punten zullen niet toegekend worden, als het koopwaar naar het redelijke oordeel van het bedrijf gebruikt zal worden voor wederverkoop of commercieel gebruik en alle punten toegekend op zulke aankopen zullen verbeurd verklaard worden. Als een Lid punten ontvangen heeft voor een aanbod of promotie waarbij een Lid producten heeft aangekocht in meer dan redelijke hoeveelheden, kunnen de punten die toegekend zijn als resultaat van dat aanbod of die promotie, ingetrokken worden zonder voorafgaande kennisgeving en kan het Account geschorst of gesloten worden. Tenzij verder beperkt elders in de Programma Voorwaarden, is het Lidmaatschap enkel beschikbaar voor individuen die meerderjarig zijn en rechtsbevoegdheid hebben. Als een Lid niet aan de capaciteitsvereisten hierboven kan voldoen, kunnen alle punten toegekend aan zo’n Lid ingetrokken worden zonder voorafgaande kennisgeving en kan het Account geschorst of gesloten worden.

Verandering van informatie

Leden van het Programma zijn ervoor verantwoordelijk om het Bedrijf meteen in te lichten van elke verandering aan hun adres of andere contactinformatie. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eender welke communicatie die niet ontvangen is door het Lid van het Programma, mits het Bedrijf zo’n communicatie verstuurd heeft naar het adres of andere contactinformatie die op dat moment op het dossier van zo’n Lid van het Programma stond.

Inactieve accounts

Wanneer een Account als inactief beschouwd wordt, kunnen alle punten in zo’n Account, naar goeddunken van het Bedrijf, beschouwd worden als ingetrokken door zo’n Lid, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Afsluiting account

De punten worden verminderd tot nul bij het afsluiten van een Lidmaatschap.

Veiligheid

Als het Nummer van Lidmaatschap gebruikt wordt door eender welke andere persoon, zullen alle punten gerelateerd aan de aankopen gemaakt door zo’n punten bijgeschreven worden op het Account van het Lid. Het Bedrijf neemt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor punten die ingewisseld worden door eender welke persoon voor een melding aan het Bedrijf dat het Nummer van Lidmaatschap gecompromitteerd is. Alle punten ingewisseld voor de melding gebeuren op risico van het Lid.

 

Beloningspunten

Verzameling, inwisselen

Punten kunnen verdiend worden door Leden van het Programma in het kader van aankopen van goederen en/of diensten gemaakt via het Bedrijf (hetzij online en/of vanuit fysieke locaties) zoals uiteengezet op de Uitlegpagina, onafhankelijk van betalingsmethode, mits het Nummer van Lidmaatschap getoond/ingegeven is op het moment van de aankoop. Punten kunnen achteraf ingewisseld worden. Wanneer genoeg punten verzameld zijn om de gewenste beloning(en) te verkrijgen, kan de inwisseling gebeuren via online en/of fysieke locaties zoals uiteengezet op de Website van het Programma of de Uitlegpagina. Het schema van de inwisseling, de beschikbare beloningen en andere informatie is beschikbaar op de Uitlegpagina. Een Lid moet zijn/haar Nummer van Lidmaatschap doorgeven bij het inwisselen van de punten om de integriteit van de puntensaldo van het Lid te beschermen. Elk Lid is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle Persoonlijke Informatie correct en up-to-date is en het Bedrijf behoudt het recht om inwisselingen te blokkeren, als de informatie van het Lid onnauwkeurig of onvolledig is. Leden zijn er alleen en volledig verantwoordelijk voor om hun Account veilig te houden. Als een aankoopprijs lager is dan de inwisselingswaarde van de punten, dan zal de overgebleven dollarwaarde geassocieerd met alle gebruikte punten ingetrokken worden.

Waarde

Punten hebben geen geldwaarde en zijn niet in te wisselen voor geld. De accumulatie van punten geeft de Leden van het Programma geen verworven rechten, en het Bedrijf verzekert in geen geval de voortdurende beschikbaarheid van eender welke beloning, verlossingsniveau, korting of eender welk ander voordeel. Het Bedrijf neemt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de Leden wat betreft de toevoeging of verwijdering van items van waar of waarvoor punten verzameld en/of ingewisseld kunnen worden.

Overdraagbaarheid

Tenzij zoals van tijd tot tijd toegestaan door het bedrijf, kunnen punten niet toegekend, gewisseld, verhandeld, geruild, gekocht, als cadeau gegeven of op een andere manier verkocht worden. Alle punten op deze manier verkregen zijn ongeldig. Om twijfel te voorkomen, dergelijke verboden overdrachten omvatten ook overdrachten van rechtswege bij de dood van een Lid.

Policy voor teruggave / inwisseling

In het geval van teruggave/inwisseling van elke In Aanmerking Komende Aankoop die oorspronkelijk punten verdiende, zullen dergelijke punten automatisch afgetrokken worden van het Account dat gebruikte was voor de In Aanmerking Komende Aankoop (of het Nummer van Lidmaatschap getoond wordt de teruggave en/of inwisseling of niet). Punten zullen afgetrokken worden tegen hetzelfde tarief als ze verdiend waren. Bij de teruggave en/of inwisseling van producten toegekend via de inwisseling van punten, zullen alle ingewisselde punten ingetrokken worden.

Promotie

Van tijd tot tijd, kan het Bedrijf exclusieve aanbiedingen adverteren of aanbieden die Leden kunnen kiezen om hun punten in te wisselen voor andere producten dan de korting of beloning, of om andere voordelen of kortingen te ontvangen.

Privacy

Persoonlijke informatie

U begrijpt dat u, door gebruik te maken van het Programma, toestemt met het verzamelen en gebruiken van alle persoonlijke informatie informatie die verzameld wordt van Leden, inclusief, maar niet gelimiteerd tot: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum, accountnummer en aankoopinformatie (“Persoonlijke Informatie”). Om u te voorzien van het Programma, kan het dat we u bepaalde communicaties, zoals dienstmededelingen en administratieve berichten, moeten verschaffen. Deze communicaties worden als onderdeel van het Programma en uw Account beschouwd.

Uitschrijven

Door uw e-mailadres te delen en als actieve klant en Lid van het Programma, kunnen wij en/of onze dienstverleners speciale aanbiedingen, diensten, promoties en informatie rond het programma naar u communiceren. U kan zich op elk moment uitschrijven voor dergelijke berichten door uw online account bij te werken, door de klantendienst van de betrokken entiteit te contacteren of door te klikken op uitschrijven onderaan elke promotionele e-mail.

Algemeen

Aanvaarding

Door in te schrijven voor het Programma, (i) bevestigt elk Lid dat hij of zij meerderjarig is in het rechtsgebied waar hij of zij verblijft (of onder toezicht staat van een ouder of legale voogd die instemt met de Programma Voorwaarden) en de nodige mentale capaciteit heeft (of onder toezicht staat van een ouder of legale voogd die instemt met de Programma Voorwaarden), (ii) geeft elk Lid toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bepaalde persoonlijke informatie door het Bedrijf, tenzij hij of zij dit anders heeft doorgegeven aan het Bedrijf en (iii) gaat elk Lid akkoord met de Programma Voorwaarden, die van tijd tot tijd aangepast kunnen worden.

Andere voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn er ter aanvulling van alle andere Programma Voorwaarden en onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid die op de Website van het Programma gepubliceerd staan, en zullen samen met dergelijke andere Programma Voorwaarden als een en hetzelfde instrument gelezen worden; tenzij, dat als er een conflict is tussen eender welke voorwaarden uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, de Website van het Programma, de Gebruikerspagina en/of eender welke andere Programma Voorwaarden, dan zal een dergelijk conflict opgelost worden op de volgende manier: eerst gelden de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid gepubliceerd op de Website van het Programma; daarna zal de Gebruikerspagina de overhand krijgen; hierna deze Algemene Voorwaarden; daarna de Website van het Programma; en ten slotte alle andere Programma Voorwaarden. Om twijfel te voorkomen, in het geval van elke actie, procedure of ander geschil dat voortkomt uit of in verband staat met eender welke Programma Voorwaarden, zal zo’n geschil opgelost worden in overeenstemming met de voorzieningen en procedures uitgezet in deze Algemene Voorwaarden.

Misbruik

Elk misbruik van de privileges van het Programma door een Lid, elk falen door een Lid om deze Algemene Voorwaarden te volgen, of elke onjuiste voorstelling door een Lid kan het Lid onderwerpen aan verwijdering van het Programma, waaronder de verbeurdverklaring van alle verzamelde punten.

Kwijtschelding

Alle inspanningen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie hierin correct is. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eender welke fouten of omissies in geprinte kopieën van deze Algemene Voorwaarden, noch voor diegene die van tijd tot tijd op zijn website gepubliceerd worden. Elke kwijtschelding door het Bedrijf van de strikte inachtneming, uitvoering of naleving door een Lid over elk van de Algemene Voorwaarden die hierin zitten, ofwel uitdrukkelijk toegekend ofwel door gedragswijze, zal alleen gelden in het specifieke geval en zal niet beschouwd worden als een kwijtschelding van eender welke rechten of middelen van het Bedrijf als resultaat van eender welk ander falen om de Algemene Voorwaarden in acht te nemen, uit te voeren of na te komen. Geen vertraging of omissie door het Bedrijf in het uitvoeren van elk recht of middel hieronder zal functioneren als een kwijtschelding daarvan of van eender welke ander recht of middel. In het geval dat eender welke bepaling in deze Algemene Voorwaarden als ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar bepaald wordt, zal een dergelijke vaststelling geen effect hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van eender welke ander bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht

Door dit Programma te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en plaats van het gerecht in Turnhout, België en doet u afstand van elk bezwaar tegen dit gerecht, inclusief en zonder beperking op basis van gerechtsbevoegdheid, plaats of ongemak van het forum.

Contact

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden of als u feedback wilt geven over het Programma, dan kan u ons contacteren via: isabelle@naturalself.eu .

GRATIS VERZENDING VANAF 30€

100% VEGAN & HALAL

BELGISCH MERK

VOOR GEVOELIGE HUID